Toetsing

In principe mogen alle vormen van kunst.

Advertenties waarin discriminerende, racistische, goddeloze, seksuele uitlatingen, teksten of tekens bevatten, die niet binnen de grenzen van het algemene fatsoen en wettelijke kaders liggen worden zal door GDK zonder reden van opgave en restitutie van advertentiekosten, van de site verwijderd en zonodig bij justitie worden gemeld.