De advertenties

Vanaf nu is het mogelijk om zelf online een advertentie te plaatsen.

De advetententies worden eerst gecontroleerd door de beheerder alvorens deze geplaatst word.
Ook kunt u een foto toevoegen

Ga nu naar de Advertenties